Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy
  •   Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  •   Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby poszukującej pracy
  •   Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Informacja o projekcie pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (I) współfinansowanym z EFS+ w ramach Programu Regionalnego...

  Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia w szczególności wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji...

  Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę