Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

DOTYCZY OSÓB POBIERAJĄCYCH DODATEK AKTYWIZACYJNY

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, że kwota dodatku aktywizacyjnego jako świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 362) podlega opodatkowaniu. Zgodnie z art. 35 ust. 5 ww. ustawy kwota podatku pomniejszana będzie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek czyli o tzw. ulgę podatkową.
W celu uniknięcia dopłat do podatku w rozliczeniu rocznym należy poinformować o tym fakcie pracodawcę. Oznacza to, że przez okres wypłacania dodatku aktywizacyjnego do odliczania co miesiąc 1/12 kwoty zmniejszającej podatek jest zgodnie z art. 35 ust. 5 ww. ustawy zobligowany Urząd Pracy.

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze do Państwowej Straży Pożarnej

  Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Komendant Miejski Państwowej Straży...

 • Zatrudnienie obywateli Ukrainy

  PRACODAWCO !! ! Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie organizuje 26 kwietnia 2022 r. w godzinach: 11:00-12:30 spotkanie online ,,Legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy...

 • PRACODAWCO

  PRACODAWCO - POZNAJ UPROSZCZONĄ FORMĘ ZATRUDNIENIA OBYWATELI  z  UKRAINY   Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel...

Informacja o projekcie pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (I) współfinansowanym z EFS+ w ramach Programu Regionalnego...

  Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia w szczególności wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji...

  Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja o projekcie pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (I) współfinansowanym z EFS+ w ramach Programu Regionalnego...

  Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia w szczególności wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji...

  Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców
3,9%STOPA BEZROBOCIA W Świnoujściu 
7,0%STOPA BEZROBOCIA W Województwie Zachodniopomorskim 
5,4%STOPA BEZROBOCIA W POLSCE  STAN W KOŃCU lISTOPADA 2021R.
 

statystyka logo
 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu


Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu


Godziny pracy:  
Poniedziałek - Piątek
 7.30 - 15.30
 
ul. Wojska Polskiego 1/2A, 72-600 Świnoujście
855-1024-331
811-937-526

 
91 321 97 77 lub 695 062 525
91 321 97 75
sekretariat@pup.swinoujscie.pl
 
 

Konto Funduszu Pracy
nr. rachunku: 05 9376 0001 2011 0022 6165 0003

BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH. 
FILIA ŚWINOUJŚCIE 
Plac Słowiański 6
72-600 Świnoujście

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę